Sử dụng API để rút gọn liên kết từ mylinks.top

Phiên bản tài liệu: 0.1


Giới thiệu


Trước hết, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tin tưởng và sử dụng mylinks.top để rút gọn link. Mặc dù sinh sau đẻ muộn nhưng chúng tôi luôn nổ lực để trở thành nền tảng quản lý link đáng tin cậy đặc biệt dành cho thương mại điện tử.
Bạn sẽ được nhận các cập nhật và thông tin mới nhất về sử dụng api tại đây.

Tài liệu này là để giúp bạn từng bước tùy chỉnh và sử dụng api này để tích hợp vào dự án của bạn. Vui lòng xem kỹ tài liệu để cách sử dụng và cách chỉnh sửa phù hợp nhu cầu bạn nhé!.

Yêu cầu

Bạn cần có các kiến thức sau để sử dụng API

 1. Hiểu về API và các khái niệm liên quan đến API
 2. Cách tích hợp API vào dự án của bạn tương ứng với ngôn ngữ bạn đang dùng

Bắt đầu

Mặc dù chúng tôi không yêu cầu đăng nhập để sử dụng api. Tuy nhiên, nếu bạn không đăng nhập sẽ có giới hạn nếu số lần call quá lớn để tránh sập hệ thống

Rút gọn liên kết đầu tiên của bạn

                  POST V1 https://api.mylinks.top/v1/shorten
                  Với tham số
                  {
                    "longUrl": "url cần rút gọn",
                    "customUrl": "url tùy chỉnh" (nếu có) 
                  }
                          
                

Nếu đúng nó sẽ trả về cho bạn liên kết rút gọn đến website của bạn.

                {
                 "id": "mã định danh Url",
                 "shortUrl": "url đã rút gọn"
                }
                
Ví dụ
                 POST V1 https://api.mylinks.top/v1/shorten
                 Với tham số
                 {
                  "longUrl": "https://sosanhgiakhoahoc.com",
                  "customUrl": "sosanhgiakhoahoc"
                 }
                     
                

Kết quả trả về

                {
                 "id": "sosanhgiakhoahoc",
                 "shortUrl": "https://mylinks.top/sosanhgiakhoahoc"
                }
                

Version History (Changelog)

Bạn có thể tìm thấy tất cả thay đổi tại đây.


Changelog


                    -----------------------------------------------------------------------------------------
                    Version 0.2 - May 24th, 2021
                    -----------------------------------------------------------------------------------------

                    - Xây dựng extension rút gọn link và publish lên google web store
                    - 

                    -----------------------------------------------------------------------------------------
                    Version 0.1 - May 22th, 2021
                    -----------------------------------------------------------------------------------------
                    - Xây dựng website API version 1.0
                    - Xây dựng dashboard cho website                    
                   

Copyright and license

Code released under the Un License License.

For more information about copyright and license check mylinks.top.